Een open en transparante boekhouding is voor ons essentieel. Hieronder vindt u een overzicht van de inkomsten en uitgaven tot 1 december 2018.

FASE 1

de volledige boring en installatie van zonnepanelen, uitgevoerd door Sofoco

TOTALE KOST = 57.400€

INKOMSTEN

 

FASE 2

leidingen naar de 22 gebouwen met lavabo en kraantje en installatie van vier externe waterpunten

TOTALE KOST = 45.000€ (zonder transportkosten)

INKOMSTEN waar we op rekenen

 

Financieringskanalen

Dit project zoekt steun via vijf kanalen:

  1. We dienen op regelmatige basis dossiers in bij bedrijven waarvan bekend is dat ze projecten die verband houden met water willen steunen vanuit ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Deels met (groot) succes: Atlas Copco (twee jaar).
  2. We betrekken de overheid op verschillende niveaus: de Stad Antwerpen steunt ons via haar afdeling Ontwikkelingssamenwerking (drie jaar). Ook op Vlaams en provinciaal niveau tasten we de mogelijkheden af, met succes in de provincie Oost-Vlaanderen.
  3. Via de nieuwsbrieven bereiken we familie en sympathisanten. Zij doneren via HUBEJE (Hulp aan de Belgische Jezuïeten).
  4. Onze oproep om deel te nemen aan de WereldWaterDag (telkens 22 maart) mikt op de Kleuter- en Lagere scholen van Antwerpen, Stad en Provincie. De sponsortocht (een actiemoment) en een bewustmaking van de eigen leefwereld zijn daarbij onze twee belangrijkste doelstellingen. We ondersteunen de organisatie van die dag, waar gewenst.
  5. Het Sint-Vincentiusziekenhuis van Deinze en de Belgische NGO Memisa hebben al jaren een stevig partnerschap met het Hôpital de Référence van Kasongo-Lunda en kunnen mee garant staan voor de follow-up. Het Ziekenhuis van Deinze zocht met succes de financiële ondersteuning van de Provincie Oost-Vlaanderen.