ATLAS COPCO. De eerste grote donatie die het hele plan snel van droom naar werkelijkheid bracht. Gedurende twee jaar steunen ze het project om drinkwater tot in alle gebouwen van het ziekenhuis te brengen.

 

 

AQUAFIN ondersteunt ons waterproject financieel én met inhoudelijke expertise omtrent een distributiesysteem van drinkwater naar de lokale bevolking toe, en de verbetering en uitbreiding van de regenwateropvang.

 

 

MEMISA is een Belgische NGO actief in medische ontwikkelingssamenwerking. Ze strijden voor de toegang tot gezondheidszorg, vooral voor de meest kansarmen, en zijn al jaren een ondersteunende partner van het ziekenhuis in Kasongo-Lunda: medicamenten, salarisondersteuning, materiaal. Voor dit project sponsoren ze alle uitgaven voor zonnepanelen en aansluitingen. Een deel van hun budget komt van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD). 

 

 

 

XAVERIUSCOLLEGE. Leerlingen van het kleuter- en lager onderwijs van het Xaveriuscollege te Antwerpen zamelden geld in via een sponsortocht op Wereld Waterdag in 2016.

 

 

STAD ANTWERPEN. Ons project past binnen de doelen van de afdeling ontwikkelingssamenwerking van de stad Antwerpen. Ze steunen ons twee jaar lang (2017-2018).

 

 

 

SINT VINCENTIUSZIEKENHUIS – DEINZE. Als jarenlange partner van het ziekenhuis in Kasongo-Lunda kunnen we ook voor dit project op hun steun rekenen. Hun tweejaarlijkse bezoeken ter plaatse alleen al zijn een serieuze plus voor onze relatie met het ziekenhuis en de noodzakelijke opvolging van het hele waterproject.

 

 

In 2018 verkreeg het St-Vincentiusziekenhuis van de PROVINCIE OOST-VLAANDEREN subsidies voor de tweede fase van ons project.

 

 

 

DE VRIENDEN VAN KASONGO-LUNDA. Al jaren verbonden met Zuster Ria van der Sijpe, de bezielster van het hospitaal, haar verplegerschool en de hele bevolking. Zij zorgen voor de financiering van alle materiaal dat het functioneren ervan kan verbeteren. 

 

 

INGENIEURS ZONDER GRENZEN. Vanaf de eerste zoektochten in 2014, is deze organisatie zeer actief mee aan het ontwerpen en uitrekenen hoe we tot de beste resultaten kunnen komen. Hun advies en hulp zijn gratis. Hun ondersteuning loopt zo lang de uitvoering van de plannen loopt.