Wie dit waterproject in Congo wil steunen, kan een bedrag overschrijven naar:

BE43 4352 0990 0101 van HUBEJE (Hulp aan Belgische Jezuïeten)

Koninginnelaan 141, BE 1030 Brussel

met de vermelding Project 952 Mabele – Water voor Mabele

Je gift is fiscaal aftrekbaar vanaf €40.